Geological Mapping in Baltic States, 1997: Newsletter of Geological Surveys of Lithuania, Estonia, Latvia / Eds.: J. Satkūnas, A. Bitinas, K. Suuroja, R. Raudsep, M. Seglinš, V. Juškevičs. – Vilnius: Geological Survey of Lithuania, 1998. – 24 p.: iliustr. - ISSN 1392-2890

 

Leidinys skirtas Baltijos šalių geologinio kartografavimo problemoms, spausdinamas anglų kalba. Jis yra tęstinis, leidžiamas du kartus per metus. Šiame numeryje 9 straipsniai, kuriuose pateikta informacija apie Baltijos šalyse vykdomas geologinio kartografavimo programas bei darbų būklę, apie kartografavimo darbų kompiuterizavimo projektus bei pasiektus šioje srityje rezultatus, apie geologinius ir geofizinius darbus, atliekamus Baltijos jūroje. Leidinyje taip pat pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos teritorijos valstybinio geologinio kartografavimo nuostatus. Be kitos papildomos informacijos, leidinyje pateikta visų Baltijos šalių regioninės paskirties geologinių žemėlapių bibliografija.

 

Lietuvos kietosios naudingosios iškasenos = Lithuanian Solid Mineral Resources / V. E. Gasiūnienė; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 1998. – 51 p.: iliustr. - Tekstas lygiagr. liet., angl. – (Programa „Geologija – visuomenei“). - ISBN 9986-623-22-7


Leidinyje pateikiami duomenys apie eksploatuojamas (dolomitą, klintis, opoką, molį, žvyrą ir smėlį, durpes, sapropelį, kreidos mergelį), neeksploatuojamas (anhidritą, gintarą), neįvertintų naudojimo galimybių (akmens druską, geležies rūdą, glaukonitu praturtintas uolienas, gipsą, gėlavandenes klintis) naudingąsias iškasenas. Pateikiami duomenys apie išteklius, kokybę, slūgsojimo sąlygas, panaudojimo galimybes. Leidinio tikslas – platinti duomenis apie Lietuvos naudingąsias iškasenas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, tikintis papildomų investicijų, naujų jų panaudojimo galimybių, šiuolaikinių žaliavų perdirbimo technologijų, skatinančių efektingą jų naudojimą.

 

Ar kasime lietuvišką druską?: informacinis leidinys: ataskaitos santrauka [Whether we will extract Lithuanian rock-salt?: reference book] / parengė V. Saulėnas, V.-E. Gasiūnienė; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 1997. – 12 p. – Santr. angl. – (Programa „Geologija – visuomenei“). - ISBN 9986-623-17-0

 

Leidinyje pateikiama glausta informacija apie Šilutės rajono Usėnų telkinio akmens druskos klodo slūgsojimo sąlygas, druskos kokybę, išteklius, gavybos sąlygas, po eksploatacijos likusių ertmių naudojimą ir rekomendacijos dėl tolesnių tyrimų.

 

Monitoringas 1996Lietuvos požeminės hidrosferos monitoringas 1996: informacinis biuletenis = Groundwater Monitoring in Lithuania 1996: Bulletin / A. Domaševičius, J. Giedraitienė, J. Kriukaitė, B. Karmazinas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 1997. – 31, [59] p.: iliustr. – Santr. angl. -ISSN 1392-1606

 

Biuletenyje pateikiamas kompleksinis valstybinio požeminio vandens monitoringo ir vandenvietėse vykdomo monitoringo duomenų apibendrinimas. Tai dvi nuosekliai vykdomo Lietuvoje monitoringo atmainos. Abi jos yra analogiškos metodiniu požiūriu, abi praktiškai apima visą šalies teritoriją. Formaliai jos skiriasi tik finansavimo šaltiniais ir monitoringo vykdytojais. Biuletenis pirmiausia yra skiriamas specialistams, tarp jų ir hidrogeologams, dirbantiems aplinkos kokybės vertinimo srityse. Jame pateikiama informacija turėtų būti įdomi ir platesniam visuomenės sluoksniui, besidominčiam Lietuvos gamtosaugos problemomis.

 

The Earth Sciences in the Republic of Lithuania: Report of the Period 1984–1996 / Eds. A. Grigelis, V. Juodkazis, J. Satkūnas; International Union of Geological Sciences, Lithuanian National Committee of Geologists.– Vilnius: Geological Survey of Lithuania, 1996. – 159 p. – (30th International Geological Congress, Beijing, China, 4 – 14 August, 1996) - ISBN 9986-623-10-3

 

Leidinys skirtas XXX tarptautiniam geologų kongresui. Jame anglų kalba pateikiama trumpa įžanga apie Lietuvos geologijos istoriją bei geologinę sandarą, geologijos fundamentalių mokslinių tyrimų apžvalga, taikomųjų tyrimų aprašymas, geologinio kartografavimo rezultatai, glausta informacija apie pagrindinius 1984-1996 m. pasiekimus paleontologijos ir stratigrafijos, petrografijos ir litologijos, tektonikos ir geofizikos, kvartero geologijos, Baltijos jūros geologijos, statybinių medžiagų telkinių, hidrogeologijos ir geotermikos, inžinerinės geologijos, naftos geologijos, geochemijos ir kitose srityse. Be to, leidinyje išvardinti periodiniai žemės mokslų leidiniai, monografijos ir konferencijų tezės, pateikta informacija apie Lietuvos geologų tarptautinius ryšius, Lietuvos geologijos mokslo ir mokymo institucijas. Svarbiausią leidinio dalį sudaro bibliografinis publikacijų sąrašas, pateiktas tuo pačiu principu, kaip ir atliktų tyrimų apžvalga: fundamentalioji geologija, taikomieji tyrimai, geologinis kartografavimas ir periodiniai žemės mokslų leidiniai. Leidinyje pateiktos publikacijos susistemintos pagal tyrimų pobūdį, ir tai leidžia operatyviai rasti norimą darbą bei suvokti ištirtumo lygį siauroje tyrimų srityje. Be to, bibliografijoje pateikti ne tik geologiniai, bet ir kai kurie geografinių bei biologinių tyrimų darbai, liečiantys žemės gelmių vystymosi raidą. Į pateikiamą sąrašą įtraukti įvairiausiuose leidiniuose 1984-1996 m. spausdinti darbai.