Biodiversity and geodiversity, landscapes, nature resources and present-day management in Lithuania: Excursion / meeting – for the Environmental Dept / County Governor in Oslo and Akershus, June 2–6, 2009, Western Lithuania: Excursion Guide / Compiled by: A. Damušytė, J. Satkūnas, I. Virbickienė; Editor: J. Satkūnas; Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: LGT, 2009. – 24 p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale

Adobe Acrobat dokumentas Ekskursijos gidas

 

Konferencijos „Akmuo – Žemės ir žmogaus istorijos metraštis“ įvykusios Mosėdyje, 2008 spalio 16 d. medžiaga / red. J. Satkūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2009.– 44 p.: iliustr.

Adobe Acrobat dokumentas Akmuo – Žemės ir žmogaus istorijos metraštis

 

Lietuvos geologijos tarnybos 2008 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2008 /ats. red. J. Satkūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2009. – 114, [2] p.: iliustr. – Liet., angl. – ISSN 1392-7272

 

Geologinės aplinkos kitimo indikatoriai: / [paskaitų medžiaga] sudarė: Satkūnas J., Lietuvos geologijos tarnyba, Vilniaus universitetas, Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) Geoindikatorių darbo grupė (GEOIN). - Vilnius : Lietuvos geologijos tarnyba, 2008. - 188 p. : iliustr. + CD-ROM. - Bibliogr. str. gale. - 504

 

Šis paskaitų kursas skirtas apžvelgti geologinės aplinkos kitimo stebėjimo ir vertinimo metodinius pagrindus, susiejant geoindikatorius į integruotą aplinkos stebėsenos ir aplinkos būklės vertinimo sistemą. Nors šame leidinyje daugiausia dėmesio skiriama Lietuvoje būdingų geologinių procesų indikatoriams, tačiau pateikiamas ir platus standartizuotas geoindikatorių sąrašas, iliustruojamas aplinkos kitimo pavyzdžiais iš kitų kraštų. Kurso medžiaga parengta remiantis IUGS Geoindikatorių darbo grupės veiklos ir Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų programų rezultatais. Paskaitų kursas skiriamas gamtos mokslų, aplinkos tyrimo ir tvarkymo specialybių aukštųjų mokyklų studentams, aplinkos tyrimų specialistams, ekologams.

Adobe Acrobat dokumentas Leidinio turinys

ico3 Geologinės aplinkos kitimo indikatoriai

 

Lietuvos požeminės hidrosferos monitoringas 2007: informacinis biuletenis = Groundwater Monitoring in Lithuania 2007: Bulletin / J. Arustienė, J. Giedraitienė ... et al.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT, 2008. – 70, [2] p.: iliustr. – Santr. angl. – ISSN 1392-1606