Lietuvos geologijos tarnybos 2010 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2010 / ats. red. J. Satkūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2011. – 121, [1] p.: iliustr. – Liet., angl. – ISSN 1392-7272

 

 

Geologinės aplinkos monitoringo plėtra – platesnis rezultatų panaudojimas: projekto „Geologinės aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimas“ Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-009 veiklų viešinimo renginys, 2011 m. birželio 21–22 d., Plateliai, Žemaitijos nacionalinis parkas / Sudarytojai: Arustienė J., Giedraitienė J., Lazauskienė J., Pačėsa A., Janutytė I., Gregorauskienė V., Ražinskas V.; Red. Satkūnas J. – Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, 2011. – 20 p.: iliustr.

 

 

 

Biržų miesto inžinerinės geologinės sąlygos: (ataskaitos santrauka) / Marcinkevičius V. (ats. vykd.), Mikulėnas V. (ats. vykd.), Karmazienė D., Bitinas J., Šečkus R., Minkevičius V., Vaičiūnas G., Stankevičiūtė S.; red. Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 111 p.: iliustr.

 

Adobe Acrobat dokumentas Biržų miesto inžinerinės geologinės sąlygos

 

Pasvalio miesto inžinerinės geologinės sąlygos: (ataskaitos santrauka) / Marcinkevičius V. (ats. vykd.), Guobytė R., Kačinskaitė S., Stankevičiūtė S., Minkevičius V., Vaičiūnas G., Bukauskienė V., Jaroševienė L., Šečkus R.; red. Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 63 p.: iliustr.

 

Adobe Acrobat dokumentas Pasvalio miesto geologinės inžinerinės sąlygos

 

Vilniaus kalnai – pilių kūrimosi ir tvirtybės pagrindas / sudarytojas Jonas Satkūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. –Vilnius: LGT, 2010. – 18 p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale