Suaktyvėjo požeminio vandens proveržis Aukštadvaryje

proverzisVerknės upės slėnyje Aukštadvario miestelyje Marcinkevičiaus g. 4 esančiame sklype prieš keletą dienų buvo pastebėta atsinaujinęs drumstumas vandens, plūstančio iš požeminio vandens iškrovos židinio. Jis susidarė šalia šio gyvenamojo namo 2008 m. rudenį hidrogeologine avarija pasibaigusio gręžimo vietoje. Plačiau

 
 
 
 
 
 

Tikrinami juodligės kapinynai 

Juodliges zidinys Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) specialistai kartu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriais 2016 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais inventorizavo juodligės kapinynus Ignalinos r., Šalčininkų r., Kauno m. ir Kauno r., Kaišiadorių r. bei Molėtų r. savivaldybėse. Inventorizavimo metu tikrinama kapinyno būklė, kaupiami duomenys specialioje anketoje rašomos išvados ir rekomendacijos kaip tvarkyti kapinyno teritoriją. Plačiau

 

 


Gedimino kalno šlaitų stebėjimas
 

 1013717

Lietuvos geologijos tarnybos specialistai toliau dalyvauja Gedimino kalno šlaitų stabilumo ir deformacijų stebėjimo darbuose, kuriuos organizuoja Lietuvos nacionalinis muziejus.

Gedimino kalno šiaurinio šlaito monitoringą geotechninės įrangos prietaisais atlieka UAB „GPS partneris“ darbuotojai. Kurie šių metų pradžioje nestabiliuose Gedimino kalno šlaituose sumontavo nuolatines posvyrių ir poslinkių stebėjimo sistemas. Plačiau

 
 

 
2017 m. Lietuvos ir Lenkijos moksleivių konkursas
„MŪSŲ ŽEMĖ – PRAEITYJE, ŠIANDIEN IR ATEITYJE“
 
Plakatas skelbimui
Tema – „GEOLOGINĖS ŽEMĖS SPALVOS“. 
Konkursas vyksta vasario 1 d. – balandžio 30 d.
 
Maloniai kviečiame dalyvauti!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauji geologinio paveldo objektai

 1013581Valstybinės geologijos informacinės sistemos Geotopų posistemis papildytas 31 gamtos paveldo objektu. Iš jų 3 geologiniai ir 28 hidrogeologiniai.
Geotopų posistemyje galima rasti informaciją apie 641 geologinį geomorfologinį, hidrogeologinį ir hidrografinį gamtos paveldo objektą.

Geotopų žemėlapis