Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita

Virselis 2016 int

Lietuvos geologijos tarnyba išleido kasmetinę ataskaitą, kurioje pateikti baigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų – geologinio kartografavimo, giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių, hidrogeologinių tyrimų, požeminės hidrosferos monitoringo ir kitų geologinių tyrimų rezultatai. Taip pat apibūdinamas žemės gelmių naudojimo valstybinis reguliavimas (leidimų tirti ir naudoti žemės gelmes išdavimas, teisės aktų rengimas), inžinerinių geologinių darbų priežiūra, monitoringo programų apskaita ir kt., pateikiamas publikacijų Lietuvos geologijos tematika sąrašas.

Lietuvos geologijos tarnybos ataskaitas rasite čia.

 

 


Pristatyti preliminarūs Gedimino kalno geofiziniai tyrimai

IMG 20170701 115350 mPateikti preliminarūs geofiziniai kalno tyrimai leidžia daryti išvadą, kad pietrytinis kalno šlaitas deformuojasi sparčiau, nei manyta ir todėl būtina jį stabilizuoti. Lenkų ekspertai kartu su Lietuvos geologijos tarnybos specialistais per porą savaičių Lietuvos Vyriausybei parengs ir pateiks rekomendacijas dėl tolesnių Gedimino kalno pietrytinio šlaito tvarkymo veiksmų. Plačiau

 
 
 
  

 

Planuojami Gedimino kalno geofiziniai tyrimai

gedimino kalnas2017 metų birželio 19–21 d. Aplinkos ministro Kęstučio Navicko iniciatyva ir LRV kanclerės Mildos Dargužaitės kvietimu Vilniuje lankėsi Lenkijos valstybinio geologijos instituto – Nacionalinio tyrimų instituto (PGI-NRI), specialistų delegacija vadovaujama PGI-NRI direktoriaus Slavomiro Mazureko. Vizito metu Lenkijos specialistai apžiūrėjo Gedimino kalną, susipažino su tyrimų darbų rezultatais ir Gedimino kalno šiaurės vakarinio šlaito tvarkybos projektu. Plačiau

 


Parengta Ca-Mg karbonatinių nuosėdinių uolienų mineraloginė klasifikacija

ca-mgjpg

Karbonatinės uolienos sudaro labai didelę dalį Lietuvos nuosėdinės storymės. Tai daugiausia karbonatinės kalcio-magnio uolienos (kito tipo pasitaiko labai retai). Pagrindiniai šių karbonatinių uolienų mineralai yra kalcitas ir dolomitas. Labai dažnai Lietuvos karbonatinių uolienų sudėtyje galima aptikti organinių liekanų ar jų fragmentų, neretai jos sudaro reikšmingą arba net vyraujančią dalį. Dažnos priemaišos yra smėlis, aleuritas ir molis Plačiau. Klasifikacija.pdf

 

 


Lietuvos ir Lenkijos geologinis piešinių konkursas

konkursas

Šiemet vienuoliktą kartą Lietuvos ir Lenkijos geologijos tarnybos organizavo Lietuvos-Lenkijos III–VI klasių mokinių dailės darbų konkursą „Mūsų žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę vaikų gynimo ir Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną. Šių metų tema – „Geologinės Žemės spalvos“. Plačiau