Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių gebėjimų stiprinimas: Lietuvos indėlis

Afrika

2017-05-11/12 dienomis Vindhuke (Namibijos Respublika) vyko Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) ir Afrikos geologijos tarnybų organizacijos (OAGS) bendro projekto „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas“ (PanAfGeo) įvadinis pasitarimas. Renginyje dalyvavo 70 dalyvių iš Afrikos ir Europos geologijos tarnybų, Europos komisijos, Jungtinių tautų, UNESCO, Afrikos geologų draugijos ir kitų organizacijų. Plačiau

 

 


Su Geologų diena!
 
duobe
2016 metais priimtu Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymu Geologų diena įteisinta ir minima balandžio paskutinį sekmadienį. Šią dieną Lietuvos geologai minėjo ir iki įstatymo priėmimo.
Žemės gelmių turtai ir savybės yra labai svarbūs kiekvienai valstybei. Gamtinės mineralinės žaliavos – daugelio ūkio šakų pagrindas. Žmonija negali egzistuoti, nenaudodama žemės gelmių išteklių. Plačiau
Linkime kolegoms geologams sveikatos ir ūpo atsakingai dirbant su žemės gelmėmis – išskirtine valstybės nuosavybe!
Lietuvos geologijos tarnybos direktorius
dr. Jonas Satkūnas
 

Geologai tiria naują piliakalnį Žemaitijos nacionaliniame parke
 
Medsedziu

Žemaitijos nacionalinio parko vyr. specialisto Sauliaus Sidabro pakviesti apžiūrėjo Lietuvos geologijos tarnybos specialistai Medsėdžių geomorfologinį draustinį ir jame esantį neseniai (2015 m.) atrastą piliakalnį. Medsėdžių piliakalnis yra limnoglacialinės plokščiakalvės pietuose tarp dviejų gilių stačiašlaičių šaltiniuotų raguvų. Plačiau

 

 

 

 

 

Intensyvėja karstiniai procesai

karstine duobe Karstinio proceso suintensyvėjimas dažniausiai yra siejamas su klimatinių sąlygų kaita. Veriasi smegduobės jau ir už Šiaurės Lietuvos karstinio regiono (pavyzdžiui, Vilkų miške), todėl Lietuvos geologijos tarnybos specialistai tikslina regiono ribą.

Remiantis karstinio kraštovaizdžio būklės monitoringo duomenimis, daugiausiai naujų karstinių reiškinių yra aptinkama pavasarį ir rudenį, kai dėl įšalo tirpimo ar gausių kritulių keičiasi gruntų svoris ir gruntinio vandens lygis. Plačiau

 


Žemės drebėjimo pėdsakai netoli Vilniaus

Seisminės tekstūros2016 metų rudenį Buivydžių atodangoje (30 km į ŠR nuo Vilniaus) nustatytos seisminės tekstūros (seismitai). Tai labai retas reiškinys Lietuvoje, nes šalies teritorija nėra seismiškai aktyvi. Lietuvoje iki šiol nėra registruota nė vieno žemės drebėjimo epicentro, tačiau geologinėje praeityje žemės drebėjimų tikrai buvo. Plačiau