Seminaras
SAPROPELIO TYRI
MAI: nauji rezultatai ir panaudojimo sritys

Šių metų lapkričio 30 d. (ketvirtadienįZemaitijos nuotr), Lietuvos geologijos tarnybos Didžiojoje salėje 4 a. (S. Konarskio g. 35, Vilnius) vyks seminaras „Sapropelio tyrimai: nauji rezultatai ir panaudojimo sritys“.

Renginį organizuoja Lietuvos geologijos tarnyba ir Asociacija Lietuvos sapropelis. Plačiau

 
 
 
 
 
 

 

Gedimino kalno būklė

Gedimino kalnas 2017-11-13

Lietuvos geologijos tarnybos specialistai nuolatos stebi Gedimino kalną – atlieka tiesioginius vizualinius stebėjimus ir deformacijų matavimus, be to, stebi deformacijų daviklių poslinkius nuotoliniu būdu.

2017-11-06 d. duomenimis, deformacijos – grunto poslinkiai ir įtrūkimais stebimi beveik visose kalno pusėse. Žymi nuošliauža susiformavo šeštadienį rytiniame šlaite nusinešdama ir dalį akmeninio tako (žemiau šaltinėlio). Plačiau

 


Įrengiamas naujas naftos gręžinys Kudirkos telkinyje

PA056724 maz

Vykdant angliavandenilių paieškos ir žvalgybos darbus buvusios Sovietų sąjungos laikais, atliekant 2D seisminės žvalgybos tyrimus ir gręžimo darbus buvo išskirta Kudirkos struktūra. Prognozuojamos naftos susikaupimo zona Kudirkos telkinyje siejama su silūro rifų zona, o apskaičiuoti naftos telkinio geologiniai parengtiniai išžvalgyti ištekliai gali siekti 1470 tūkst. tonų. Plačiau

 

 

 
 

 

Gruntinio vandens lygio rugsėjo mėnesio apžvalga

zm Gruntinio vandens lygis yra kaitus, stipriai veikiamas išorinių veiksnių – klimato, paviršinio vandens telkinių, augmenijos ir žmogaus veiklos. Sezoninė kaita susijusi su temperatūros, kritulių, garavimo ritmiškais pokyčiais ir upių vandens lygio kitimu. Gruntinio vandens lygis atskirais sezonais gali pakilti arba nukristi nuo kelių centimetrų iki 2–3 m. Sezoninių svyravimų metu gruntinio vandens lygis pakinta pavėluotai, lyginant su kritulių iškritimo laikotarpiu. Kuo giliau gruntinio vandens sluoksnis slūgso, tuo didesnis vėlavimas. Plačiau

 
 

 

Nepilotuojamu orlaiviu bus tikrinami karjerai

ebeeortofotoLietuvos geologijos tarnyba pasinaudojusi aplinkos apsaugos rėmimo programa įsigijo nepilotuojamą orlaivį skirtą ortofoto nuotraukų kūrimui, skaitmeninių paviršių ir topografinių modelių sudarymui. Šią įrangą numatoma naudoti paieškoms, kartografavimui, naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo priežiūros darbams, didinant jų efektyvumą ir kokybę, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdžio ir geopavojų stebėsenai bei kitiems tikslams. Plačiau