Moksleivių konkursas „Taika ir bendradarbiavimas su CTBTO“

CTBTO-2018Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacija CTBTO yra tarptautinė organizacija, kurią 1996 m. lapkričio 19 dieną įkūrė valstybės, pasirašiusios Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartį (CTBT). Šios organizacijos būstinė yra Vienoje, Austrijoje.

CTBTO 2018 metais pradėjo pasaulinę kampanija „Taika ir bendradarbiavimas“ ir organizuoja Tarptautinį moksleivių dailės konkursą, kurio tikslas paskatinti moksleivius visame pasaulyje prisidėti prie visuomenės švietimo šiuo gyvybiškai svarbiu klausimu: nutraukti branduolinius sprogdinimus ir dirbti kartu vardan saugesnio pasaulio.

Konkursas „Taika ir bendradarbiavimas su CTBTO“

 


Tarptautinis paleoseismologijos lauko seminaras

Seisminės tekstūrosRugsėjo 17–21 d. vyko tarptautinis paleoseismologijos lauko seminaras „Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region (Plastiškai deformuotų nuosėdų tekstūros ir paleoseisminiai įvykiai pietryčių Baltijos regione)“. Seminarą organizavo: Lietuvos geologijos tarnyba, Lietuvos geologų sąjunga, Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas (Lenkija), Gamtos tyrimų centras.

Plačiau

 
 
 
 
 

 

Ūkinių gyvūnų užkasimo vietų parinkimo aprašas

Stop linija

Lietuvos geologijos tarnyba yra parengusi gyvūnų užkasimo vietų parinkimo kriterijų aprašą ir pagal pateiktus prašymus teikia informaciją apie parinktų vietų preliminarias ekogeologines sąlygas, padėtį kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių ir gėlo požeminio vandens vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų atžvilgiu.

 

Pilnas aprašas

ico1 Gyvūnų užkasimo vietų parinkimo kriterijai