Kauno r. Pagirių gipso ir anhidrito telkinio išteklių naudojimo projekto pristatymas

Pristatymas renginio-foto m

2019 m. balandžio 2 d. Lietuvos geologijos tarnyboje buvo viešai pristatytas Kauno rajono Pagirių gipso ir anhidrito telkinio išteklių naudojimo projektas. Projekto rengėjas UAB GJ Magma. Pranešėjas – projekto vadovas gamtos mokslų daktaras Ginutis Juozapavičius. 

 

 

 


 

Skudutiškio šventvietė – Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvade
 
IMGP2778
2019-03-15 – Vilniaus rotušėje vyko renginys, kurio metu į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtraukta Skudutiškio šventvietė. Šventvietę, kartu su teikėjais, pristatė geologas dr. Jonas Satkūnas.
Skudutiškio šventvietę sudaro keturi akmenys (akmuo su Marijos pėda, akmuo su Dievo arba Kristaus pėdomis, akmuo su Vyties kryžiumi arba kalavijo ženklu, ir Jėzaus širdies arba Sveikatos akmuo) ir į Skudutės upelį įtekantis šaltinis.
Šaltinio vanduo turi daug mineralinių medžiagų ir yra ypatingai švarus.
 
 
 

Ūkinių gyvūnų užkasimo vietų parinkimo aprašas

Stop linija

Lietuvos geologijos tarnyba yra parengusi gyvūnų užkasimo vietų parinkimo kriterijų aprašą ir pagal pateiktus prašymus teikia informaciją apie parinktų vietų preliminarias ekogeologines sąlygas, padėtį kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių ir gėlo požeminio vandens vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų atžvilgiu.

 

Pilnas aprašas

ico1 Gyvūnų užkasimo vietų parinkimo kriterijai