5. Požeminio vandens monitoringas

  1. LR aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006,Nr. 57-2025 );
  2. LR viešojo administravimo įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/fULukajuTi);
  3. LR žemės gelmių įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.13E108ED3981/XNDrHbpWOF);
  4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831 );
  5. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1-156 „Dėl Metodinių reikalavimų monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 157-7130 );
  6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. D1-567 „Dėl Gyvulininkystės kompleksų poveikio požeminiam vandeniui ekogeologinio tyrimo ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 79-4127 );
  7. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-201 „Dėl Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 119-6089 ).

 

 

 

Informaciją tvarko Tadas Gauronskis
tel. (8 5) 233 7715
el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.