! Darbo su Interneto žemėlapiais PAGALBA
! Kaip tapti registruotu vartotoju
! Paslaugos registruotiems vartotojams

(ŽGR) Eksploataciniai požeminio vandens gręžiniai
Gręžiniai
(GEOLIS) Karstinio rajono žemių ekologinio pažeidžiamumo grupių žemėlapis
(GEOLIS) Karstinio rajono zonavimo pagal karstinį aktyvumą schema
Kvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000
Prekvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000
Geomorfologinis žemėlapis M 1:200 000
Hidrogeologinis žemėlapis M 1:200 000

Daugiau duomenų rasite portale: Elektroninės paslaugos
Duomenu gavimas iš sistemų:
  • Žemės gelmių registras
  • Valstybinė geologijos informacinė sistema
  • Požeminio vandens informacinė sistema